Data i hora:

23 de desembre 2007 a les 13:00h

Fecha y Hora:

23 de diciembre de 2007 a las 13:00h


Llocs:                                                                Lugares:

Església

 Clica aquí

 

Banquet

 Clica aquí

Iglesia

 Haz clic  aquí 

 

Banquete

  Haz clic aquí


 Aportacions:                                                   Aportaciones:

 Si ens vols demanar el compte corrent: maria.i.felipeARROBAgmail.com. Si nos quieres pedir la cuenta corriente: maria.i.felipeARROBAgmail.com.